Het KNGMG organiseert jaarlijks de Staringlezing. Dit jaar zal de Staringlezing ingebed worden in een symposium en debat over zeespiegelstijging.

De Staringlezing zal verzorgd worden door Roderik van der Wal, hoogleraar Sea Level and Coastal Impacts (UU). Bevestigde namen zijn verder Aimee Slangen (NIOZ), Fedor Baart (Deltares) en Bas Jonkman (TuDelft).

Meer informatie via deze link.