Lucia van Geuns schrijft op de TNO-website over de energietransitie: de af te leggen weg van een fossiele naar een duurzame energiehuishouding. Het slimmer omgaan met fossiele bronnen en uiteindelijk het overbodig maken van deze vorm van energie is een mix van idealen, economie en technologie. De laatste twee vormen het realisme dat de idealen inkadert én versterkt. Alle drie zijn nodig. Er is veel CO2-reductie te winnen door fossiele energiebronnen anders te benutten en uit te faseren.