De Kringendag 2018 vond plaats op de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het thema was Planetaire Geologie en de rode draad gedurende acht technische presentaties was de planeet Mars, al kwamen Mercurius, manen van Saturnus en asteroïden ook aan bod. De bijeenkomst was goed bezocht met ruim 50 deelnemers van de diverse kringen, studenten en leden van het KNGMG.

Het programma was:
10.30 – 11.00 u Inloop, registratie, Koffie
11.00 – Welkom en introductie door Lucia van Geuns (Voorzitter KNGMG)
11.15 – Welkom door Wim van Westrenen (Afdelingshoofd Aardwetenschappen Vrije Universiteit)
11.30 – Wim van Westrenen (VU), The inside of Mars.
12.00 – Dmitriy Titov (ESA), Mars chronicles as deciphered by ESA’s Mars Express mission.
12.30 – Lunch
13.30 – Eloi Camprubi-Casas (UU), The emergence of life on Earth, Mars and beyond
14.00 – Stefanie Cazaux (TUD), Subsurface oceans on satellites.
14.30 – Tjalling de Haas (UU), Was liquid water flowing on Mars in the last few million years?
15.00 – Thee / koffie
15.30 – Jurrien Knibbe (KU Leuven), The interesting case of Mercury.
16.00 – Leo Kriegsman (Naturalis), NL meteorites and space missions to asteroids.
16.30 – Jan Smit (VU), Epilogue
17.00 – 18.30 u Borrel

Ook waren er tijdens de pauze een tweetal posters te zien over planetair geologische onderzoeken uitgevoerd op de VU in samenwerking met NWO.

De lunch en de afsluitende borrel waren goed verzorgd en bezocht. Tijdens de pauzes was er ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan en contacten te leggen met leden van verschillende kringen. Planetaire Geologie is een goed onderwerp gebleken voor een interessante discussie. We hopen een aantal presentaties op de website te kunnen plaatsen, de verzoeken hiervoor zijn verzonden. Verder zal er een uitgebreider verslag verschijnen in de Geo.brief in 2019.