Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het Genootschap op donderdag 14 mei 2020, bij de TU in Delft (exacte locatie volgt). De vergadering wordt dit jaar gecombineerd met het van harte aanbevolen symposium The Future of Sand, a long term perspective, dat KNGMG samen met Ingeokring en CEDA-NL organiseert. Meer informatie is binnenkort beschikbaar via deze link.

De vergadering begint om 11.00 u, vanaf 10.30 u is er koffie en thee. Na afloop is er een lunch om 12.00 uur waarna het symposium om 12.30 start. Om 17.00 is er een afsluitende borrel.

Programma:
10.30 u Inloop met koffie en thee
11.00 u Jaarvergadering
12.00 u Lunch
12.30 u Symposium The Future of Sand, a long term perspective, met bijdragen van onder andere:

  • Pascal Peduzzi (UNEP, University of Geneva)
  • Ian Shelby (University of Plymouth)
  • Denise Maljers (TNO)
  • Thomas Vijverberg (Boskalis Hydronamic)
  • Arno van Velpe (DEME & ETH Zürich)
  • Vera van Lancker (Royal Belgian Institute of Natural Science)
  • Ad Stolk (Rijkswaterstaat)

17.00 u Borrel

Voorlopige agenda van de jaarvergadering:
Opening
Vaststelling agenda
Ingekomen en uitgegane stukken
Verslag jaarvergadering 15 mei 2019
Jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019
Verslag kascommissie en decharge bestuur
Bestuurswisselingen
Rondvraag
Sluiting