Mijnbouwkundige Kring

Contact

E: mijnbouw@kngmg.nl 

Formele aankondiging van de oprichting van de Mijnbouwkundige Kring na de Staringlezing op 14-oktober 2015. Lucia van Geuns, voorzitter van het KNGMG ontvangt de lijst met leden van de Mijnbouwkundge Kring van Duco Drenth.

Formele aankondiging van de oprichting van de Mijnbouwkundige Kring na de Staringlezing op 14-oktober 2015. Lucia van Geuns, voorzitter van het KNGMG ontvangt de lijst met leden van de Mijnbouwkundge Kring van Duco Drenth.

Doel

De Mijnbouwkundige kring beoogt de interesses van haar leden op het gebied van de Mijnbouwkunde en meer algemeen: de Technische Aardwetenschappen  – in brede zin – te behartigen.

Daarbij wordt samenwerking gezocht met de Mijnbouwkundige Vereeniging (MV), andere Kringen binnen het KNGMG en overige (nationale/internationale) organisaties in de Technische Aardwetenschappen. Daarnaast wordt gestreefd naar nauwe banden met de BSc & MSc opleiding ‘Toegepaste Aardwetenschappen’ (‘Applied Earth Sciences’) van de Technische Universiteit Delft (v/h ‘Mijnbouwkunde en Petroleumwinning’), en het onderwijs en onderzoek dat daar plaats vindt, o.a. in het kader van het Delft Aardwarmte Project (DAP).

Dit zowel op technisch als meer maatschappelijk/cultureel georiënteerde onderwerpen, bijv. in samenhang met het Mineralogisch-Geologisch Museum (MGM) in Delft.

Daarnaast biedt de Mijnbouwkundige Kring graag haar leden een platform aan om elkaar te ontmoeten middels het organiseren of (mede) faciliteren van de volgende activiteiten:

 • Lezingen/ seminars/ bijeenkomsten i.s.m. de MV en TUD/CiTG/AES/Geoscience & Engineering/DAP
 • Excursies/ bedrijfsbezoeken
 • Social & Alumni events (o.a. golf, rally, roeien, div. sports) i.s.m. de MV.
 • Lustra i.s.m. MV en KNGMG
 • Samenwerking op raakvlakken met andere Kringen, TU Delft, KIVI, SPE, etc.
 • Samenwerking met (andere) externe organisaties/ contacten waar relevantMijnbouwkundige Kring

Interessegebieden

Onderwerpen die op het vlak van de Technische Aardwetenschappen liggen zijn, o.a.:

 • Kolen & Erts-mijnbouw
 • Diepzeemijnbouw
 • Ertsverwerking / scheidingstechnologie / ‘Urban Mining’
 • Zeldzame aardmetalen
 • Baggertechniek
 • Productiegeologie
 • Technische Geofysica, seismiciteit
 • Technische Geothermie
 • Olie en Gas productietechnologie, EOR / EGR / ‘operations’
 • Boortechnologie/ drilling/ well stimulation
 • Putontwerp/ Well engineering/ completion technology
 • Offshore Engineering
 • Zoutwinning
 • Waterinjectie
 • Bodemdaling/ bodembeweging
 • Gasopslag/ andere opslagvormen
 • CO2-opslag/ ‘Carbon Capture and Use’ / CCUS
 • Onderwijszaken: Technische Aardwetenschappen, incl. de Federation of European Mining Programs/ FEMP (www.femp.org )
 • Geo-politieke en maatschappelijke aspecten van Mijnbouw, voorlichting
 • Veiligheid en Gezondheid/ ‘HSE’,‘Licence to operate’
 • Het Mineralogisch-Geologisch Museum/ MGM
 • Samenwerking met de Mijnbouwkundige Vereeniging/ MV (studenten) & TU Delft (‘G&E’: ‘Geoscience & Engineering’; ‘AES’: ‘Applied Earth Sciences’)
 • Culturele aspecten der Mijnbouwkunde en de TU Delft
 • Mijnbouwkunst, schilderijen, filatelie, foto’s, ’apps’ (e.g.: http://brightstonesapp.com ).
 • Sociale activiteiten (excursies, golf-outing, rallys, roeien, sporting-events, netwerkborrels)

mijnbouw4

Lidmaatschap

 • Voor een inschrijfformulier: zie hier. Graag ingescand retour sturen via mijnbouw@kngmg.nl. Voor vragen over de Mijnbouwkundige Kring u ook bij dit mail-adres terecht.
 • Contributie: Leden: € 25,- per jaar. Leden van het KIVI (Mijnbouw) en de Mijnbouwkundige Vereeniging: gratis (eventueel vrijwillige bijdrage via de MV).
 • Voor deelname aan individuele activiteiten kan een bijdrage (per keer) worden gevraagd.
 • De activiteiten van de Mijnbouwkundige Kring worden via e-mail en internet aangekondigd.

mijnbouw6

Hartelijk welkom bij de Mijnbouwkundige Kring van het KNGMG, en vooral: GLÜCK AUF!

Top picture © Earthfocus by Jeroen Peters copyright