Kijk hier voor een mooi artikel gepubliceerd in het NJG over de Rijn, Romeinen en fluviatiele afzettingen.