Een nieuwe horizon, een nieuw logo

 

Toen Bob Hoogendoorn als voorzitter aantrad in 2019 was er al discussie gaande over het KNGMG logo. Er werd gesproken over de herkenbaarheid van het logo, waar het logo voor stond, of het nog wel paste bij het huidige tijdsbeeld. Nieuwe stappen voor een verandering werden door het KNGMGbestuur in werking gezet; de afgelopen jaren is er met veel zorg en interactie met de leden naar een nieuw logo gezocht. Tijdens het Lustrum op 19 mei in Rotterdam is het nieuwe logo van het KNGMG gepresenteerd.

Een deel van de leden, maar ook buitenstaanders, lieten in 2019 mij vaak weten een nauw beeld te hebben van het KNGMG. De indruk bestond zelfs dat de vereniging alleen voor exploratiegeologen zou staan – mede naar aanleiding van het (oude) logo. We zagen als KNGMG bestuur daarom nut en noodzaak voor een verandering van het logo. Het eerste wat we als bestuur besloten, was om het motto ‘voor Aardwetenschappers’ aan het KNGMG logo toe te voegen. Dit geeft context aan wie we zijn en waarom ons genootschap is opgericht. Min of meer gelijktijdig hebben we als bestuur een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw logo. Met een prijsvraag wilden we ideeen over een nieuw logo verzamelen, en ook feedback over de gevoelens die leven binnen het genootschap over een mogelijke verandering.

 

Inzendingen

Naar aanleiding van deze oproep zijn een zestal inzendingen binnen gekomen. Daarnaast hebben we ook via persoonlijke berichten bevestiging gekregen dat leden positief waren om een verandering in te zetten. De inzendingen waren zeer verschillend en zeer inspirerend. Voordat we een keuze zouden maken zijn deze logo’s door een grafisch ontwerper geevalueerd. Op technische gronden – te druk, niet zichtbaar, niet herkenbaar op afstand of van dichtbij – hebben alle ontwerpen een negatief advies gekregen. Met deze kennis in het achterhoofd hebben we een professioneel grafisch designer gevraagd een aantal ontwerpen te maken. Deze heeft toen een achttal onderwerpen gemaakt. Twee ontwerpen zijn na een eerste evaluatie verder uitgewerkt. Daarna hebben we als bestuur besloten een ontwerp te kiezen en deze voor te leggen voor advies aan de genootschapsraad. De genootschapsraad heeft met een meerderheid enthousiast, neutraal, positief kritisch en met suggesties gereageerd. Samengevat, we hebben deze reacties als ondersteunend ervaren. Een reactie was zeer kritisch en heeft het hoofdbestuur negatief geadviseerd. Hoewel we aanvullende informatie en argumentaties hebben verstrekt, is het advies afwijzend gebleven. Dit heeft ertoe geleid dat we de kritiek, maar ook het proces, meermaals met het bestuur hebben besproken. Want ons uitgangspunt is dat we een positieve verandering willen aanbrengen en zeker niet een breuk willen creeren.

 

Verbonden met eerdere versies

De uitkomst weet u. Tijdens Lustrumbijeenkomst op 19 mei in Rotterdam is het nieuwe logo gepresenteerd. Alle aanwezigen ontvingen tijdens de borrel een koffiemok met ons nieuwe logo; de eerste mok is aangeboden aan het studentenbestuur van de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.). Voor de context van het logo verwijs ik naar het bijgevoegde figuur. Het nieuwe logo is op verschillende wijzes verbonden met de eerdere KNGMG logo’s. Zo is het lettertype afkomstig uit het originele logo uit 1962, de kleuren zijn afkomstig uit het vorige logo, met de toevoeging van blauw. De kleur groen staat hierbij voor het oppervlak en de ondiepe ondergrond; blauw voor de hydrogeologie; rood voor de diepe ondergrond. De lagen vertegenwoordigen de stratigrafie van de ondergrond; de verspringingen representeren laterale variaties, bijvoorbeeld een breuk. In de twee witte patronen die hierdoor ontstaan is een clinoform te herkennen, die weer voor de vorming van de Nederlandse delta staat. Als hoofdbestuur begrijpen we dat bij elke verandering er voorstanders zullen zijn, leden die neutraal zullen zijn, en dat er ook tegenstanders van het nieuwe logo zullen zijn. We willen geen enkele groep negeren en desgewenst het proces en ons besluit verder toe te lichten. Maar we willen u ook vragen om het nieuwe logo een kans te geven, wellicht dat het went? Uw hoofdbestuur is tevreden met het resultaat en wil iedereen bedanken die aan het nieuwe logo heeft meegewerkt – in het bijzonder de indieners van de prijsvraag en de ontwerper van het nieuwe logo. We kijken er naar uit om het nieuwe logo te gaan gebruiken om ons genootschap nog beter te positioneren en zijn ervan overtuigd dat het logo zal helpen bij het uitvoeren van onze taken.

 

Bob Hoogendoorn