Sinds begin 2019 zijn alle artikelen van de Netherlands Journal of Geosciences open access. De artikelen zijn te vinden op de website van Cambridge University Press via deze link.

Het meest recente artikel is geschreven door: Vasileios Hademenos, Jan Stafleu, Tine Missiaen, Lars Kint and Vera R.M. Van Lancker. Getiteld: 3D subsurface characterisation of the Belgian Continental Shelf: a new voxel modelling approach.

In het artikel wordt uitgelegd hoe een verbeterde integratie tussen boorgegevens en seismische interpretatie kan leiden tot een goed voxel model. Dit verbeterde model fungeert nu als speerpunt van de fundamentele beschrijving van de zand afzettingen op het Belgische continentale plat.