Sinds begin 2019 zijn alle artikelen van de Netherlands Journal of Geosciences open access. De artikelen zijn te vinden op de website van Cambridge University Press via dezeĀ link.

In navolging van de editorial van 1 februari is er op 12 april een artikel verschenen in de NJG special issue over geothermische energie (volume 99).

Artikel e03 is geschreven door Rikke Weibel et.al. Getiteld: Overview of potential geothermal reservoirs in Denmark.