Een NWO-ALW project lopende bij Naturalis Biodiversity Center wil graag de wetenschappelijke gemeenschap in Nederland een kans geven om bij te dragen aan en invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van internationale onderzoeksinfrastructuren. Deze innovatieve infrastructuren hebben veel potentie en zullen de toekomstige workflow van onderzoekers gaan beinvloeden. Een van deze komende infrastructuren is DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections).
Het is ontzettend belangrijk om perspectieven te verzamelen en formuleren van de Nederlandse wetenschappers als ‘eind-gebruikers’ van een dergelijke infrastructuur. Hierdoor zullen we ons als land sterker kunnen positioneren richting Europese projecten en de behoeftes en belangen aangedragen door onze eind-gebruikers verdedigen en presenteren.
Om deze behoeftes en perspectieven te verzamelen is er een survey gemaakt gericht op onderzoekers binnen de biologie, geologie, ecologie, taxonomie, bioinformatica ed. Voor sommige onderzoekers lijkt het gebruik van natuurwetenschappelijke collecties wellicht ver weg, maar zodra deze collecties completer, beter gelinked, gevalideerd en beter beschikbaar worden, zijn/worden ze relevant voor een verscheidenheid aan onderzoeksgebieden.
Er mist met name nog input van geologisch georiënteerde onderzoekers en daarom is aan het KNGMG gevraagd de survey kenbaar te maken bij haar leden. Via deze link kunt u de survey vinden en invullen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Letty Stupers (Project officer bij Naturalis Biodiversity Center).