Potentiële tenure track onderzoekers worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen dat past bij de doelstellingen van het DeepNL programma. Het onderzoek draagt bij aan het vergroten van het kwantitatief en fysisch onderbouwd begrip van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijke activiteiten. De financiering geeft getalenteerde onderzoekers een kans op een structurele inbedding binnen een onderzoeksinstelling en het ontwikkelen van een onderzoekslijn binnen de thematiek van DeepNL. Een inbeddingsgarantie van een geschikte kennisinstelling is vereist. Meer informatie via deze link.

Waarvoor

Getalenteerde onderzoekers wordt een kans geboden op een structurele inbedding binnen een Nederlandse onderzoeksinstelling middels een tenure track positie en het ontwikkelen van een onderzoekslijn binnen de thematiek van het DeepNL programma. DeepNL gaat in op wetenschappelijke vragen over geïnduceerde seismiciteit, integriteit van het ondergrondse systeem en bodembeweging. Hiervoor is het noodzakelijk om wetenschappelijke kennis op verschillende (sub-)disciplines binnen en buiten het Solid Earth Sciences veld te vergroten en te integreren.

Voor wie

De doelgroep voor deze call for proposals bestaat uit talentvolle onderzoekers met een voor DeepNL relevante expertise en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek op deze thematiek.

Wat aanvragen

Per aanvraag kan een bedrag van maximaal 750,000 euro worden aangevraagd.

Wanneer

De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 2 juni 2020, om 14:00 uur CE(S)T.