Het DeepNL onderzoeksprogramma van NWO richt zich op inzicht in de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijk ingrijpen. Binnen de derde call kunnen  onderzoekers financiering aanvragen voor een onderzoeksproject met de omvang van ongeveer één PhD- of postdocpositie. Het langlopend onderzoeksprogramma DeepNL streeft naar een geïntegreerde multidisciplinaire benadering waarbinnen projecten uit de verschillende calls elkaar aanvullen en een coherent programma vormen. In de huidige fase ligt het zwaartepunt van de onderzoeksvraag op de dynamiek van de diepe ondergrond als gevolg van gasproductie in het Groningen reservoir.

De derde DeepNL call biedt mogelijkheden voor:

  • relevante en veelbelovende onderdelen van voorstellen die niet gefinancierd konden worden in de eerste DeepNL call;
  • het vergroten van de samenhang en de impact van DeepNL door kennishiaten te adresseren;
  • het verbreden van het netwerk met nieuwe onderzoekers en expertise.

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie, die in betaalde dienst zijn bij een  Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Per aanvraag kan een bedrag van maximaal 350.000 euro worden aangevraagd. Kosten die voor financiering in aanmerking komen: personele kosten (promovendus, postdocs, niet wetenschappelijk personeel en vrijstelling tijd aanvragers), materiële kosten, kleine  investeringen en kosten voor kennisbenutting, internationalisering en Money follows Cooperation.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 17 november 2020 voor 14:00:00 uur CET. De volledige voorwaarden en criteria zijn te vinden op de NWO website.