NWO heeft de call Living Labs in the Dutch Delta geopend. In Living Labs werken onderzoekers van universiteiten en hogescholen samen met bedrijven en overheidsinstanties aan ‘nature-based’ interventies in het Nederlandse hoofdwatersysteem: rivieren, grote wateren en de kust. Op 18 september is er een informatiebijeenkomst over de call.

Living Labs zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht), bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen, ecologie en de gerelateerde sociale en economische aspecten. Deze call for proposals is onderdeel van het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem en is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). Uitgangspunt voor deze call is het concept ‘nature-based solutions’: gebruik maken van sedimenten en natuurlijke dynamiek ter verbetering van overstromingsveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

Het budget voor deze call is 3,5 miljoen euro. Per aanvraag is een totaal bedrag van maximaal 1,165 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor indiening van vooraanmeldingen is 1 november 2018, voor volledige aanvragen is dat 31 januari 2019.

Meer info via deze link.