Een geslaagd symposium over de wetenschap van het Groningen Gasveld vond plaats op donderdag 1 februari 2018 bij de TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences (CITG). Met 300 aanmeldingen was het symposium volgeboekt. De vele sprekers en een panel discussie maakte het een levendige bijeenkomst georganiseerd door het KNGMG, PGK, SPE Nederland en het KIVI (afdeling olie en gas technologie). De middag had een breed publiek aangetrokken; waaronder studenten, aardwetenschappers met lange ervaring in de industrie, ambtenaren en belangstellenden. De paneldiscussie met panelleden Karin van Thienen-Visser, Berend Scheffers, Ipo Ritsema en Manuel Sinbutin begon rustig maar mondde uit in een gepassioneerde discussie die tijdens de afsluitende borrel ook doorging.

De presentaties van de sprekers zijn te vinden via onderstaande links:

De flyer van het symposium is beschikbaar via deze link.

 

Media reacties op het symposium zijn o.a. te vinden op:

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-onvoorspelbaarheid-van-gasbevingen-en-politiek/

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/waarom-heeft-men-de-aardbevingen-in-groningen-niet-eerder-voorspeld/

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/en-als-de-gasbevingen-in-den-haag-hadden-plaatsgevonden/

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-bepaalt-het-knmi-de-sterkte-van-een-aardbeving/

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/welke-gevolgen-heeft-bodemdaling-door-de-groningse-gaswinning/

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/als-je-het-gasveld-weer-bijvult/

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/gaswinning-moet-naar-12-miljard-kuub-maar-effect-is-onzeker/

https://www.delta.tudelft.nl/article/tu-hoogleraar-bepleit-stikstofinjectie-groningen

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/aardbevingen-in-groningen-wat-wilt-u-er-eigenlijk-over-weten/

https://earthlymattersblog.wordpress.com/2018/02/02/groningen-hebben-wij-gefaald/