Vorige week publiceerde het Rathenau Instituut het onderzoeksrapport ‘Samen kennis aanboren – Verkenning van kennis en opvattingen over ultradiepe geothermie’. Een onderzoek dat is uitgevoerd door het Rathenau Instituut in samenwerking met TU Delft en Wageningen University & Research op verzoek van de provincie Noord-Brabant.

Geothermie, oftewel aardwarmte, biedt mogelijk een duurzaam alternatief voor aardgas. Zowel landelijk als lokaal wordt er verwacht dat ultradiepe geothermie veel kan bijdragen aan de Warmtetransitie. Nederland heeft nog geen ervaring met deze technologie en zowel het potentieel als de kosten/baten afweging zijn onzeker. We pleiten daarom voor een maatschappelijke dialoog waarin kennis, kansen, waarden en risico’s breed worden besproken. Hiertoe doen we tevens enkele specifieke aanbevelingen aan de provincie Noord-Brabant.

U kunt het onderzoeksrapport hier downloaden.

Rathenau Instituut | Anna van Saksenlaan 51 | 2593 HW Den Haag |

Postbus 95366 | 2509 CJ Den Haag | 070 342 1542 | www.rathenau.nl