Op 1 juli 1918 werd door minister Lely de Rijks Geologische Dienst opgericht om de geologie van Nederland systematisch in kaart te brengen. Deze taak is sindsdien onafgebroken uitgevoerd, waarbij de technieken en inzichten voortschreden, de maatschappelijke context en vragen voortdurend veranderden, de producten evolueerden van kaarten naar 3D modellen, en waarbij Geologische Dienst Nederland (GDN) uitgroeide tot één van de modernste ter wereld en de Nederlandse ondergrond tot één van de best gekende.

Maar de basis is hetzelfde. Net als zusterorganisaties overal ter wereld biedt GDN op nationale schaal inzicht in geologische hulpbronnen – denk aan energie, water en bouwgrondstoffen – en in geologische risico’s zoals slappe grond, bodemdaling en aardbevingen. Zulk inzicht moet zijn geworteld in een algemeen geologisch begrip van de opbouw van de ondergrond en de processen die zich daar afspelen, en dat begrip heeft GDN.

100 jaar later staat Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, uitvoerig stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw door dit jaar te markeren als ‘100 jaar geologie in kaart’. KNGMG leden zijn van harte uitgenodigd voor de jubileumdag op vrijdag 5 oktober 2018.

Programma inclusief Staringlezing

’s Ochtends wordt een vaksymposium georganiseerd, de middag staat in het teken van het eeuwfeest 100 jaar geologie in kaart, waarmee het jubileum op een bijzondere wijze wordt gevierd. De details van het programma zullen op korte termijn worden gepresenteerd.

Tijdens het vaksymposium wordt in een aantal (Engelstalige) technische lezingen ingegaan op de stand van zaken in de kartering. Michiel van der Meulen, hoofd Karteren bij Geologische Dienst Nederland, is door het KNGMG uitgenodigd om de jaarlijkse Staringlezing te wijden aan het verleden, het heden en de toekomst van de geologische kartering van Nederland. Ter afsluiting wordt met trots de nieuwe geologische overzichtskaart van Nederland gepresenteerd, een gebeurtenis die gemiddeld maar één keer per 20 of 30 jaar plaats vindt. Een bijzonder moment dus, dat tevens de aftrap vormt voor het eeuwfeest.

Voor de viering van het eeuwfeest is gekozen voor een extern perspectief op karteren, en een aantal boeiende sprekers zal hun reflectie en visie op het vak geven. Verder zijn er demo’s en rondleidingen, waarbij de voorbije eeuw zichtbaar wordt in onder meer schilderijen van founding fathers, pareltjes uit de kaartcollectie en een blik op de huidige 3D-modellen van GDN in virtual reality.

Meer informatie en aanmelden

Het bijwonen van de jubileumdag is kosteloos en aanmelden kan tot 24 september 2018. Meer informatie over het programma en aanmelden vind je hier.