Dit symposium brengt onderzoekers, (beleids-)­adviseurs, ontwerpers en beheerders samen om inspirerende praktijk­voorbeelden te delen over hoe (kennis over) geo­morfo­logie, bodem en onder­grond gebruikt kan worden voor waterbeheer, natuur­beheer en gebieds­ontwikkeling. Daarnaast wordt gekeken hoe het bredere publiek betrokken kan worden bij (het verhaal achter de) aardkunde, in relatie tot archeologie, cultuur­historie en bio­diversiteit. Dit symposium wordt georganiseerd door Harm Jan Pierik (RCE), Kay Koster (TNO) en Hessel Woolderink (WENR). Kijk hier voor meer informatie. Het symposium wordt 23 november 2023 gehouden bij het RCE in Amersfoort.