Op 6 april verscheen onderstaand bericht op de nieuwssite van TU Delft:

Deze week is de International Universities Climate Alliance (‘Climate Alliance’) opgericht. Deze moet helpen onderzoeksinzichten over de meest effectieve manieren om de wereldwijde uitdaging van klimaatverandering aan te gaan voor het voetlicht te brengen. Meer dan 40 universiteiten van over de hele wereld hebben hun krachten gebundeld en zetten zich in om samen te werken op het gebied van klimaatverandering. De TU Delft is een van de ‘founding members’ van de alliantie.

De University of New South Wales (UNSW Sydney) is dit eerste jaar de trekker van de Climate Alliance en heeft meer dan 40 van de belangrijkste universiteiten op het gebied van klimaatonderzoek uitgenodigd om hier aan mee te doen. Naar verwachting volgen er meer. Van de leden van de alliantie wordt verwacht dat zij samenwerken om op de meest effectieve manier feiten uit onderzoek naar klimaatverandering over te brengen aan het grote publiek. De leden gaan zich bezighouden met werk op het gebied van klimaatveranderingswetenschap, impact, mitigatiestrategieën en adaptatie.

Klimaatactie
Tim van der Hagen, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft: ‘Onze universiteit hecht veel belang aan klimaatactie. In dit kader hebben we onlangs het Climate Action visiedocument gepubliceerd over hoe we onze innovatiekracht gaan inzetten om de wereldwijde transitie naar niet-fossiele energie en de aanpassing van de leefomgeving aan de gevolgen van de opwarming van de aarde te bevorderen.

Wereldwijde aanpak
‘Lidmaatschap van de Climate Alliance is belangrijk voor de TU Delft, omdat we vinden dat het debat over klimaatverandering het meeste oplevert als het leidt tot gezamenlijke inspanningen die rekening houden met belangrijke maatschappelijke waarden en de ethische concepten van verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Een gecoördineerde, meer wereldwijde aanpak zoals de Climate Alliance is dan ook een initiatief dat wij van harte steunen.’

Meer samenwerking
De alliantie omvat een wereldwijd netwerk van universiteiten, verenigd in hun toewijding om kritisch klimaatonderzoek te verrichten. De Climate Alliance, die profiteert van een multidisciplinaire onderzoeksfocus, zal voor universiteiten een centraal punt zijn om het laatste klimaatonderzoek met het grote publiek te delen en een grotere samenwerking mogelijk te maken tussen toonaangevende onderzoeksteams, die wereldleiders, beleidsmakers en het bedrijfsleven ondersteunen bij het maken van plannen voor en reageren op klimaatverandering.

Meer informatie
Via deze link