Op 30 maart 2017 werd in Naturalis Biodiversity Center de B.G. Escherprijs 2016 aan Pim Kaskes uitgereikt voor de door de jury als de beste beoordeelde afstudeerscriptie in de (toegepaste) aardwetenschappen in de ruimste zin van het woord: ‘Unearthing the background of Naturalis’ Tyrannosaurus rex: taphonomy, stratigraphy and paleoenvironment’. Daarnaast ontving Margriet Lantink (Universiteit Utrecht) een eervolle vermelding voor haar scriptie met de titel ‘Fe isotopes of a ca 2.4 Ga hematite-rich iron formation confirm oxygenation of the Transvaal basin in relation to the Great Oxygenation Event’. Het afstudeerproject van Pim Kaskes was een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam en Naturalis Biodiversity Center. Een van de sterke punten volgens de jury is de uitgebreide beeldende ondersteuning in deze scriptie met prachtige figuren en foto’s. Verder is een dergelijk studie nog vrij uniek; achtergrond studies van opgravingen zijn in het verleden nogal eens achterwege gebleven tijdens de fossielenjacht op o.a. dinosauriërs. Veldonderzoek in Montana en een groot aantal analyse technieken hebben de paleomilieu en het graf van deze T. Rex, Trix genaamd, tot leven gebracht.

Pim Kaskes met de Escherprijs en Margriet Lantink met de eervolle vermelding met Trix op de achtergrond.

Tijdens de lezing in het Pesthuis (Naturalis), met T. rex Trix op de achtergrond, heeft Pim Kaskes uitgelegd waarom Trix zo goed bewaard is gebleven; Trix is niet alleen goed geconserveerd en maar ook nog eens relatief compleet. Dit robuust gebouwde vrouwtje op leeftijd staat in de top drie van meest complete skeletten van een T. rex.

Deze T. rex heeft het geluk gehad om in een perfect graf terecht te zijn gekomen. Trix lag begraven in een drie meter dikke laag fijnkorrelige, losse zandsteen rijk aan dolomiet. Dit bood bescherming tegen vervorming, uitloging door bodemvorming en zuur grondwater van de skeletdelen.

Uit palynologisch onderzoek is verder gebleken dat Trix leefde in een drassig rivieren landschap met stilstaand zoet water in een subtropische omgeving met een hoge biodiversiteit. Het graf van Trix is mogelijk gevormd nadat dat het skelet in een drooggevallen geul terecht is gekomen, die onder water kwam te staan, zand werd afgezet, toen een naastgelegen rivier doorbrak na hevige regenval.

Tot en met 5 juni is het onderwerp van Pim Kaskes’ thesis, de T. rex Trix, nog te bewonderen in het Pesthuis (Naturalis) alvorens ze op tournee door Europa gaat.