De Jelgersmaprijs 2016 voor de beste Nederlandse aardwetenschappelijke bachelorscriptie is gewonnen door Evalien van der Valk van de Vrije Universiteit Amsterdam en Sander Molendijk van de Universiteit Utrecht. De jury heeft daarnaast een eervolle vermelding toegekend aan Esmée Boter van de Universiteit Utrecht. De jury vond in het bijzonder deze drie prijswinnaars en in het algemeen de kwaliteit van de ingezonden scripties hoog. De bachelorscriptie is een eerste grote proeve van bekwaamheid in wetenschappelijk onderzoek en de geschreven communicatie hiervan, maar moet toch in relatief korte tijd worden voltooid. De feestelijke uitreiking van de eerste Jelgersmaprijzen heeft plaatsgevonden op 2 maart aan de VU in Amsterdam ter gelegenheid van de Van Waterschoot van der Gracht penninguitreiking aan prof. dr. Jan Smit. KNGMG dankt de inzet van de expertjury voor het beoordelen van de scripties uit een zeer gevarieerd aardwetenschappelijk speelveld.

Eervolle vermelding voor Esmée Boter

 

Evalien van der Valk ontvangt de Jelgersmaprijs uit handen van Hemmo Abels

 

Sander Molendijk