Het hoofdbestuur van het KNGMG heeft, na positief advies van de Genootschapsraad, unaniem besloten om de Van Waterschoot van der Gracht penning 2016 toe te kennen aan prof. dr. Jan Smit voor zijn buitengewone bijdragen aan de Aardwetenschappen.

Jan Smit

Jan Smit is met zijn baanbrekende onderzoek naar het uitsterven van veel van het leven op de de Krijt-Paleogeen grens een van de grondleggers van het vakgebied van de Event Stratigraphy. Hij is een internationaal vermaard onderzoeker met een indrukwekkende reeks publicaties, begenadigd docent, schrijver voor een breed publiek en heeft zich daarnaast ingezet voor het KNGMG en de Paleobiologische Kring.

Jan studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar later cum laude op zijn onderzoek naar de (toen nog) Krijt-Tertiair grens. Vervolgens is hij een aantal jaren werkzaam geweest aan de University of California, Los Angeles, waarna hij terugkeerde naar Amsterdam. In 2003 werd hij benoemd tot hoogleraar Event Stratigraphy aan de Vrije Universiteit. Ook na zijn emeritaat in 2013 blijft hij zeer actief in de wetenschap.

Zijn scherpe observaties in het veld en uitnodigend enthousiasme maken hem tot een geliefd docent. Met zijn heldere uitleg heeft hij zijn werk toegankelijk gemaakt waardoor zijn verklaring voor de K-Pg grens door een meteorietinslag nu breed aanvaard is.

Jan heeft zich ook lange tijd verdienstelijk gemaakt binnen de besturen van het KNGMG en de Paleobiologische Kring. Zijn werk werd al meerdere malen beloond met nationale en internationale onderscheidingen en uit de breed gedragen voordracht voor de Van Waterschoot van der Gracht penning blijkt nogmaals onze grote waardering voor zijn werk.

De uitreiking van de penning zal plaatsvinden op 2 maart 2017. Meer informatie vindt u hier.