De Vereniging van Mijnbouwkundigen en Geologen in Suriname (VMGS) opende op 6 maart 2017 haar tweedaagse Geologisch en Mijnbouwkundig Symposium. 
Bij de opening werd melding gemaakt van de toekenning van de Van Waterschoot van der Gracht Penning aan Eddie Jharap, nu twee jaar geleden. Bij die gelegenheid werd in Den Haag een succesvol geologisch en mijnbouwkundig seminar over Suriname gehouden en werd de wens uitgesproken om een soortgelijk seminar ook in Suriname te houden. De VMGS en ADEK hebben nu met het symposium in Paramaribo invulling aan die wens gegeven. Eddie Jharap ontving van de Voorzitter van de VMGS namens het KNGMG een exemplaar van het special issue van NJG waarin de verhandelingen van het Haagse symposium zijn gebundeld.