Participatieprocedure voor STRONG – Structuurvisie ondergrond

Met o.a. een paginagrote advertentie in de Volkskrant werd onlangs de start van de participatieprocedure van de Structuurvisie ondergrond afgekondigd. Met de structuurvisie, waarover we eerder in de Geo.brief berichtten, wil de overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen en koppelen aan de bovengrondse activiteiten. Tot en met […]

Van Waterschoot van der Gracht-penning voor Jan Smit

Het hoofdbestuur van het KNGMG heeft, na positief advies van de Genootschapsraad, unaniem besloten om de Van Waterschoot van der Gracht penning 2016 toe te kennen aan prof. dr. Jan Smit voor zijn buitengewone bijdragen aan de Aardwetenschappen.

Onzichtbaar Nederland en de Energietransitie

Donderdag 17 november is de nieuwe VPRO-serie Onzichtbaar Nederland van start gegaan. Net als bij de voorganger Nederland van Boven nemen de makers ons aan de hand van prachtige beelden en animaties mee op een visuele reis door ons land. Het thema is dit keer de verandering van Nederland in de tijd. In de eerste […]

Kool-stof tot nadenken

Lucia van Geuns schrijft op de TNO-website over de energietransitie: de af te leggen weg van een fossiele naar een duurzame energiehuishouding.

Als de dijken breken

Voer voor geologen die meewerken of meegewerkt hebben aan de stabiliteit van onze dijken: de Tv-serie Als de dijken breken laat zien wat er gebeurt als het ultieme rampscenario, het falen van dijkring 14 rond Zuid-Holland, werkelijkheid wordt. Bekijk de serie kritisch om de makers te betrappen op onjuistheden of geniet gewoon van het drama. […]