Op vrijdag 14 december 2018 zal de Kringendag van het KNGMG worden gehouden met als thema ‘Planetaire Geologie’. Dit is een passend thema, omdat eind november de aankomst van de eerste Europese Marslander verwacht wordt en China op het punt staat maanstenen terug te brengen naar de Aarde. Aardwetenschappers zijn nauw betrokken bij missies naar andere lichamen in het zonnestelsel. Na een introductie over planetaire geologie en Marsmissies zullen de verschillende geologische aspecten van planeten en met name Mars de revue passeren; meteorieten, ontstaan van planeten, oceanen, sedimentologie en leven op Mars. Tijdens de lunch en borrel zal er de nodige tijd zijn om de onderlinge banden aan te halen. Het bestuur van het KNGMG nodigt alle leden van het KNGMG en de Kringen van harte uit om bij deze dag aanwezig te zijn. Deze dag zal, in samenwerking met Kring Noord en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), plaatsvinden in het hoofdgebouw van VU zaal HG-15A33, Boelelaan 1105 , Amsterdam

Zie hier voor meer informatie.
Volg deze link voor de poster van het evenement