De jaarvergadering van het KNGMG zal dit jaar gehouden worden op donderdag 27 mei in het Science Centre Delft, het oude faculteitsgebouw voor Mijnbouwkunde van de TU Delft*. Het bestuur legt inhoudelijk en financieel verantwoording af over 2020, en presenteert plannen voor het komende jaar.

Na afloop van de vergadering organiseren de TU Delft (faculteit CITG), de Mijnbouwkundige Vereeniging en het KNGMG en haar kringen het “Critical Minerals and Metals for New Energy” symposium ter gelegenheid van het sluiten van het Mineralogisch-Geologisch Museum (MGM) op de locatie Mijnbouwstraat.

Zowel de jaarvergadering als het symposium zullen online plaatsvinden.

Het programma:

11.00 – 12.00     Jaarvergadering KNGMG

12.30 – 14.00     Bezoek Mineralogisch-Geologisch Museum, uitgesteld naar 9 juli.

Bezoek Beijerinck-collectie en de Vening Meines-zaal

Bezoek expositie: ‘Skull 21’, over de restauratie van de Delftse Triceratops

14.00 – 17.00     Symposium Critical Minerals and Metals for New Energy”

Meer informatie via deze link

* Vanaf 3 juli 2021 zal het ‘mijnbouw’-gebouw voorgoed gesloten worden in verband met afstoting ervan door de TU Delft, dit wordt één van de laatste mogelijkheden om het monumentale gebouw en de bijzondere collecties van het MGM te bezoeken. Het gebouw is verkocht aan een ingenieursbureau en zal – na een zeer grondige renovatie – in 2024 in gebruik worden genomen als kantoor. Het gebruik van het pand zal hierdoor veranderen en daarmee vervalt mede de publieke functie en de vrije toegang tot het gebouw aan de Mijnbouwstraat 120.