Als bestuur leven we mee met alle mensen, en hun directe omgeving, die besmet zijn met het virus en daar de effecten van voelen. Ook voelen we ons betrokken bij de kwetsbare groepen in de samenleving, die momenteel in isolatie leven en in spanning afwachten of het virus aan hen voorbij zal gaan.

We voelen allemaal de gevolgen van de coronapandemie, op ons werk maar zeker ook thuis. Hierbij zie ik verschillende realiteiten. Het meest prominent in het nieuws, en voor mij persoonlijk maar al te zeer herkenbaar, is het inrichten van een thuisschool voor ouders met schoolgaande kinderen. Zo’n thuisschool in goede banen leiden is hard werken. Een positievere variant is er voor ouders met studerende kinderen, die veelal nu weer naar huis komen en het lege nest vullen. Minder vaak genoemd zijn de jonge, soms alleenstaande professionals die vaak een rijk sociaal leven hebben. Voor hen zal de langdurige isolatie vaak zwaarder zijn dan algemeen erkend wordt. Ook onderbelicht zijn de studenten die in onzekerheid verkeren over de voortgang van hun studie en zich zorgen maken over de kwaliteit van het curriculum.

Het werkleven staat ook op z’n kop. Thuiswerken is de norm en overleggen via Skype, GoToMeeting etc. is de dagelijkse realiteit. De veerkracht die we als maatschappij laten zien is inspirerend.

Wat betekent de crisis voor het KNGMG? Voor de komende periode zal het KNGMG zijn activiteiten opschorten, waaronder de jaarvergadering en het symposium The Future of Sand, a long term perspective, dat KNGMG samen met Ingeokring en CEDA-NL op 14 mei zou organiseren. We zullen tot na 1 juni wachten voordat we hiervoor een nieuwe datum zullen vaststellen.

De mededeling van onze regering dat evenementen met meer dan 100 personen niet meer mochten plaatsen vinden, was op de eerste dag van het NAC. De organisatie heeft toen ook gelijk gehandeld en het congres stop gezet. Begrijpelijk en een goede keuze, maar toch teleurstellend voor alle sprekers en bezoekers maar zeker ook voor de prijswinnaars van de Escher- en Jelgersmaprijs. We zoeken naar een geschikt moment om hen alsnog het podium te geven wat ze verdienen.

De congressen waar we als KNGMG aan het programma en/of de organisatie bijdragen, waaronder de Annual Meeting van de EAGE in Amsterdam en het congres van de Duitse Geologische vereniging DGGV: GeoUtrecht2020, zullen hun eigen afweging maken. Inmiddels is duidelijk geworden dat het congres van de EAGE is verzet naar 8 december 2020.

We wensen iedereen sterkte en wijsheid toe in deze onzekere tijden. Dat jullie in goede gezondheid deze crisis door mogen komen. Het gaat u goed.

Bob Hoogendoorn, namens het Hoofdbestuur.