Het INTRAW-project van de EFG, gericht op internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen, loopt ten einde.

Om onze toekomstige grondstoffengebruik in kaart te brengen is er een drietal scenario’s ontwikkeld op het gebied van vrijhandel, protectionisme en duurzame samenwerking. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de INTRAW-website.

De resultaten van het INTRAW-project zijn gepresenteerd tijdens de European Commission’s Raw Materials Week (6-10 november 2017). Hierbij is op 7 november de International Raw Materials Observatory gelanceerd. De Observatory is opgezet om de internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen te ondersteunen alsmede een dialoog tussen invloedrijke partners en diensten te bevorderen. Een rondetafelconferentie aangaande de uitdaging met betrekking tot internationale samenwerking is gehouden op 8 november 2017.

De doelstellingen van INTRAW en aankondiging van de European Commission’s Raw Material Week zijn weergegeven in een Youtube-video.

Het KINDRA-project van EFG richt zich op een ‘Knowledge Inventory’ voor hydrogeologisch onderzoek, waarin de huidige in Europa aanwezige kennis over hydrogeologie wordt geïnventariseerd en gebundeld in een nieuw ontwikkelde online database. Het project heeft deze zomer geresulteerd in een Europese databank voor grondwater onderzoek (EIGR – European Inventory on Groundwater Research). Drie hoofdcategorieën, maatschappelijke uitdagingen, operationele activiteiten en onderzoek thema’s, zijn middels geclassificeerd.

Voor een ieder die op zoek is naar informatie over grondwater (zo’n 2000 bestanden m.b.t. kaarten, 2D-diagrammen, boeken, rapporten, steekwoorden, export van csv-data enz.) en/of zijn eigen onderzoek wil delen, staat EIGR ter beschikking. EIGR maakt grondwater zichtbaar voor een ieder, groot en klein. Voor de jongste grondwater gebruikers is er een Engelstalige Did-you-know? animatie op YouTube ontwikkeld.

Voor meer informatie over de Europese grondwater databank, EIGR, ga naar http://kindraproject.eu/eigr/.

Binnen de diverse projecten zijn nog (beperkt) fondsen beschikbaar voor (kleinschalige) bijeenkomsten en dergelijke. Mocht u hiervan gebruik willen maken en/of heeft u ideeën, neemt u dan contact op met kngmg@kngmg.nl.