Oproep voor onderzoeksvoorstellen Deep NL

Oproep voor onderzoeksvoorstellen Deep NL

NWO stelt vanaf  half december een call open voor het nieuwe onderzoeksprogramma DeepNL. Dit is een langlopend onderzoeksprogramma naar de invloed van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond. Hiermee geeft NWO invulling aan het advies van de Onderzoeksraad voor...
European Federation of Geologists: INTRAW en KINDRA

European Federation of Geologists: INTRAW en KINDRA

Het INTRAW-project van de EFG, gericht op internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen, loopt ten einde. Om onze toekomstige grondstoffengebruik in kaart te brengen is er een drietal scenario’s ontwikkeld op het gebied van vrijhandel, protectionisme en...
Wereldwijde voordelen van dijken

Wereldwijde voordelen van dijken

De economische voordelen van het bouwen en ophogen van dijken om overstromingsschade te verminderen, zijn wereldwijd veel hoger dan de kosten. Dat blijkt uit een bericht op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam. Op veel plaatsen zou het zelfs mogelijk zijn om...
Individuele diamanten gedateerd

Individuele diamanten gedateerd

Aardwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben voor het eerst Harzburgitische diamanten weten te dateren met behulp van individuele granaat-mineraal-insluitsels. De helft van de onderzochte diamanten blijkt een miljard jaar jonger te zijn dan eerder...
EAGE Awards 2018

EAGE Awards 2018

Ook dit jaar kunnen nominaties worden ingezonden voor de EAGE Awards van de European Association of Geoscientists and Engineers. Informatie over de inzendprocedure is hieronder te vinden (in het Engels). Every year, the European Association of Geoscientists and...