Wereldwijde voordelen van dijken

De economische voordelen van het bouwen en ophogen van dijken om overstromingsschade te verminderen, zijn wereldwijd veel hoger dan de

Individuele diamanten gedateerd

Aardwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben voor het eerst Harzburgitische diamanten weten te dateren met behulp van individuele granaat-mineraal-insluitsels.

EAGE Awards 2018

Ook dit jaar kunnen nominaties worden ingezonden voor de EAGE Awards van de European Association of Geoscientists and Engineers. Informatie …