Op zaterdag 1 april jongstleden bezocht de Sedimentologische Kring de Brabantse Wal, een markante steilrand in de buurt van Woensdrecht. Excursieleider was Kees Kasse van de Vrije Universiteit. De steilrand vormt een overgang van hoge zandgronden naar lager gelegen zeekleipolders. De dagexcursie voerde langs diverse oude zandgroeves en met behulp van grondboringen bestudeerden de deelnemers over de complexe onstaansgeschiedenis van dit morfologische verschijnsel. Op de website van de Sedimentologische Kring is een volledig fotoverslag te zien. Hieronder een selectie van enkele foto’s, gemaakt door Bas van der Meulen.