Het opstellen stellen van een meertalige geologische nomenclator is een traditionele bezigheid van het KNGMG. De eerste uitgave hiervan dateert al van 1929. The nomenclator was een groot succes en bevatte ongeveer 4000 termen. De hoofdtaal was Nederlands met een vertaling naar het Engels, Frans en Duits.

In 1959 verscheen de tweede editie met als hoofdreden dat er in de tussenliggende periode veel nieuwe termen en geologische inzichten geïntroduceerd zijn. De hoofdtaal werd veranderd naar Engels met een vertaling naar het Nederlands, Frans en Duits. Het aantal termen nam toe tot 5500.

In 1980 verscheen de derde editie en deze is hier te downloaden. De hoofdtaal werd niet veranderd, maar er werd een vertaling naar het Spaans toegevoegd.  Het aantal termen nam toe tot boven de 10.000! Toch werd reeds in het voorwoord al de twijfel geuit of deze editie wel helemaal up-to-date is, want, zo verzuchtte redacteur Visser, de ontwikkelingen in de aardwetenschappen gaan te snel voor auteurs, redacteuren en printers om bij te houden…

Wanneer zou er een volgende komen?