Bij het Utrechtse Leusden hebben geologen en archeologen de restanten ontdekt van een dennenbos uit de ijstijd. Op landgoed Den Treek kwamen bij graafwerkzaamheden 13.000 jaar oude restanten van boomstammen tevoorschijn. Ook werden er bladerresten van dwergberken aangetroffen. In totaal gaat het om 160 dennen, met een lengte tot 18 meter. De bomen stammen uit het Jonge Dryas, een relatief warme periode aan het eind van de Weichsel-ijstijd. De vondst is ook internationaal van betekenis, en biedt inzicht in de regionale effecten van klimaatverandering.
De bomen zijn destijds omgewaaid, in een veenmoeras terechtgekomen en vervolgens door stuivend zand afgedekt. Ontdekker van het oerbos is Jos Bazelmans, archeoloog bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Inmiddels zijn wetenschappers vanuit verschillende disciplines en onderzoeksinstituten bezig met het onderzoeken van de bosrestanten in het lab. Ook diverse aardwetenschappers zijn betrokken bij het onderzoek, onder wie Ronald van Balen en Kees Kasse (Vrije Universiteit Amsterdam), Wim Hoek (Universiteit Utrecht) en Jeroen Schokker (Geologische Dienst TNO). Meer informatie is te vinden in een artikel in de Volkskrant (door geoloog Marlies ter Voorde) en in een radioreportage van Vroege Vogels.

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed