Op 9 februari verscheen in Vrij Nederland onder het hoofdstuk Macht Cultuur en Toekomst een artikel van Rolf Schuttenhelm waarin wordt geschetst dat Nederland geen plan B heeft wat betreft de verwachtte zeespiegelstijging, tot 8 meter in het jaar 2300.
Nederland is wereldberoemd om polders en dijken. We staan bekend als dat nijvere volkje bij de Noordzee dat al eeuwen met succes de zee buiten de deur houdt. Maar dat was dan ook een zee die niet toenam in volume. Die situatie wordt nu stevig verstoord door opwarmend zeewater, smeltende gletsjers en ijskappen en een daardoor langzaam maar gestaag stijgende zeespiegel.
Lees het hele artikel via deze link.