In het nieuws: CO2 verminderen? Maal stenen fijn en strooi ze in de oceaan

Op 25 januari verscheen een artikel geschreven door Heleen Ekker op NOS.nl over een methode die mogelijk de zeeën nog meer CO2 laat opnemen dan ze nu al doen. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om klimaatverandering tegen te gaan, gaat niet snel genoeg. Daarom zoeken wetenschappers dringend naar andere manieren om CO2 uit […]

In het nieuws: Geologie heeft ons allemaal gevormd

NRC next publiceerde op 18 november een interview met Lewis Dartnell, hoogleraar astrobiologie. Geschreven door Gemma Venhuizen. Dartnell verteld over hoe de geologische ontwikkelingen bepalen hoe de hedendaagse mens handelt. Zoals de Brexit niet los te zien is van de laatste ijstijd. “Pas toen het ijs smolt en de zeespiegel steeg, verdween het land onder […]

Staringlezing: Interview met Roderik van der Wal

Voor de november uitgave van de Geo.brief interviewde Bjinse Dankert de genodigde lezer om de Staringlezing te geven; Roderik van der Wal. Afkalvende ijskappen, wereldwijde zeespiegelstijging en de gevolgen voor laagliggende landen zoals Nederland stonden centraal tijdens de jaarlijkse KNGMG Staringlezing, dit jaar uitgesproken door klimatoloog Roderik van de Wal, hoogleraar Sea level change and […]

In het nieuws: hoe beschermen we Nederland tegen de zeespiegelstijging

Robert Visscher bericht in NEMO Kennislink over vier door Deltares uitgewerkte mogelijkheden om in de toekomst droge voeten te houden: eilanden voor de kust, hoge dijken of ruimte voor water. Nederland strijdt al eeuwen tegen het water. We bouwen dijken, pompen polders droog en maken keringen waarmee we bijvoorbeeld rivieren kunnen afsluiten. Het is goed […]

Zeespiegelsymposium 4-10-2019: verslag en presentaties

Elk jaar organiseert het KNGMG de Staringlezing. Dit jaar was de lezing ingebed in een drukbezocht en succesvol symposium over de zeespiegel. Onder het verslag kunt u de presentaties van de sprekers downloaden. Ruim honderd deelnemers hadden zich opgegeven voor het Zeespiegelsymposium van het KNGMG. En daar zullen ze geen spijt van hebben gehad! Na […]

In het nieuws: De Duitse ijsbreker Polarstern laat zich ‘invriezen’

De Duitse ijsbreker Polarstern zal zich een jaar lang laten ‘invriezen’ in het Noordpoolgebied om het Arctische systeem en klimaatverandering te onderzoeken. Vanuit WUR doen onderzoekers mee met deze unieke expeditie in twee projecten. Het ene Wageningse onderzoek richt zich op de Arctische kabeljauw; het andere op de uitwisseling van klimaat-actieve gassen tussen oceaan, ijs […]

SEES: Wetenschappers in 2020 weer naar Spitsbergen om gevolgen versnelde klimaatopwarming in beeld te brengen

Vijf jaar na de succesvolle SEES expeditie in 2015, leiden RUG-onderzoekers dr. Maarten Loonen, Frits Steenhuisen en dr. Annette Scheepstra weer een grote onderzoeksexpeditie naar het poolgebied. Klimaatverandering gaat rond de Noordpool momenteel erg snel: een nieuwe wetenschappelijke expeditie naar het eiland Edgeøya, aan de oostkant van Spitsbergen, is nodig om de ecologische gevolgen vast […]

In het nieuws: Ongekende veranderingen rond Noordpool met verstrekkende gevolgen

Op maandag 8 april verscheen een NOS artikel geschreven door Heleen Ekker. Zij doet verslag over de klimaatsverandering in de gebieden rond de Noordpool gebaseerd op een pas verschenen overzichtsstudie. In het onderzoek, zijn alle beschikbare gegevens over de periode 1971-2017 op een rij gezet. Het gaat hierbij niet alleen over het klimaat en het […]