Robert Visscher bericht in NEMO Kennislink over vier door Deltares uitgewerkte mogelijkheden om in de toekomst droge voeten te houden: eilanden voor de kust, hoge dijken of ruimte voor water.

Nederland strijdt al eeuwen tegen het water. We bouwen dijken, pompen polders droog en maken keringen waarmee we bijvoorbeeld rivieren kunnen afsluiten. Het is goed mogelijk dat we die kennis de komende decennia extra hard nodig hebben en dan ook nog eens op een veel grotere schaal.

Bron: Deltares

Als de zeespiegel stijgt gaat Nederland dan zeewaarts, beweegt het mee met het water of komt er een open of gesloten beschermende aanpak? Bij de aanpak ‘beschermen open’ blijft er een open verbinding tussen de rivieren en de zee, die wordt afgesloten bij de ‘gesloten’ variant. Bij landwaarts en meebewegen krijgt het water meer vrij spel en accepteren we dat delen van Nederland onderlopen. Bij de variant zeewaarts komt er juist meer land bij: eilanden voor de kust die met elkaar verbonden zijn via keringen houden het water buiten de deur.

Lees hier het hele artikel.