bron: Pixabay, David Mark

Het afsmelten van grote ijskappen gebeurt steeds sneller, net als de wereldwijde zeespiegelstijging, blijkt uit een op 25 september 2019 gepubliceerd rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Het rapport gaat over de gevolgen van klimaatverandering voor de oceanen en de bevroren delen van de aarde, zoals de polen, gletsjers en toendragebieden.

Gevolgen klimaatverandering voor ijs en oceanen:

  • IJsverlies Groenland verdubbeld, Antarctica verdrievoudigd
  • Gemiddelde zeespiegelstijging opgelopen tot jaarlijks 5 mm
  • Toendra warmt sneller op dan gemiddeld
  • Oceanen worden meetbaar zuurder

Met name door het snellere ijsverlies van de grote ijskap op Antarctica zijn de zeespiegelprojecties van de VN naar boven bijgesteld. De projecties voor deze eeuw zijn maximaal tien centimeter hoger dan werd aangenomen in het vorige grote VN-klimaatrapport uit 2013.

Als de uitstoot van broeikasgassen sterk naar beneden gaat en de opwarming ruim onder de twee graden blijft, kan de zeespiegelstijging deze eeuw beperkt blijven tot 30 tot 60 centimeter. Maar als de emissies blijven stijgen, loopt de zeespiegelstijging op tot 60 tot 110 centimeter – en uiteindelijk tot meerdere meters na het jaar 2100.

Lees het hele artikel via deze link.