Aardwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben voor het eerst Harzburgitische diamanten weten te dateren met behulp van individuele granaat-mineraal-insluitsels. De helft van de onderzochte diamanten blijkt een miljard jaar jonger te zijn dan eerder gedacht, zo blijkt uit een publicatie in Nature Communications.

De onderzochte diamanten zijn ontstaan uit anorganische koolstof, in de diepste delen van de mantel. Over de precieze processen die leiden tot diamantvorming is nog weinig bekend. “We weten niet eens hoe vaak diamanten in één deel van de Aarde worden gevormd, noch de ruimtelijke schaal waarop diamanten in één enkele gebeurtenis worden gevormd”, aldus eerste auteur van de studie Janne Koornneef, op de website van de VU. “Door diamanten te dateren en de koolstof te bestuderen die ze bevatten, hebben we de mogelijkheid om te bestuderen hoe de koolstofcyclus van de Aarde is veranderd in de geologische tijd.”

Het onderzoek leidt tot meer kennis over wanneer en hoe diamanten gevormd worden. De onderzochte diamanten blijken gevormd te zijn op heel verschillende momenten in de tijd: de ene 3.000 miljoen jaar geleden en de ander 1.150 miljoen jaar geleden. Koornneef op de VU-website: “Dit kan betekenen dat de industrie besluit hun strategieën te wijzigen in de zoektocht naar nieuwe diamantmijnen. Hoewel er vandaag de dag veel aanbod is van diamanten voor de industrie en de sieradenmarkten, hebben de huidige bronnen slechts een levensduur van enkele decennia.”

VU-hoogleraar Gareth Davies in hetzelfde artikel: “Voorheen werden Harzburgitische diamanten verondersteld zeer oud – namelijk ouder dan 3 miljard jaar – te zijn en dus keken diamantbedrijven naar oude geologische gebeurtenissen als de oorzaak van diamantvorming. Ons werk laat zien dat ze ook de meer recentere geschiedenis van de aarde moeten meetellen, tot 1 miljard jaar geleden. Dit is 2 miljard jaar extra geschiedenis: bijna de helft van de leeftijd van de Aarde!”