Het bestuur van het KNGMG zoekt kandidaten voor de Vening Meinesz prijs 2024. Deze is bestemd voor aard- en milieuwetenschappers die korter dan zes jaar geleden (2018 of later) gepromoveerd zijn en als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam zijn in Nederland. In geval van zorgtaken kan deze termijn worden verlengd volgens de NWO-extensieclausule.

De prijs is mogelijk dankzij een schenking van prof.dr.ir. Felix Vening Meinesz in 1962 aan NWO. Omdat het legaat van prof. Vening Meinesz bijna is uitgeput, heeft de Adviestafel Aard- en Milieuwetenschappen additionele fondsen beschikbaar gesteld om de prijs te kunnen continueren, waarbij de prijs bovendien jaarlijks zal worden uitgereikt door het KNGMG in plaats van door NWO. De prijs bedraagt tienduizend euro plus oorkonde en is bedoeld ter financiering van onderzoeksgerelateerde kosten. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het 20e NWO NAC (NWO NAC 2024), op donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2024 in Utrecht.

Sinds 1965 ging de prijs naar achtereenvolgens dr. R.D. Schuiling (1965), dr. J.D.A. Zijderveld (1968), dr. G.B. Engelen (1972), dr. J.A. Schouten (1972), dr. ir. N. van Breemen (1976), dr. A.M.H. Nolet (1983), dr. R.K. Snieder (1989), dr. F. Marin (1998), dr. W. Krijgsman (2000), dr. W. van Westrenen (2006), dr. G. van der Werf (2008), dr. A. Sluijs (2010), dr. J.W.H. Weijers (2012), mevr. dr. J.E. Vonk (2014), dr. L.V. de Groot (2016), dr. ir. N. Wanders (2018), dr. T. de Haas (2020) en mevr. dr. A. Beniest (2022).

Voordrachten bestaan uit een brief van max. 2 pagina’s, plus een curriculum vitae met publicatielijst. De brief moet in ieder geval de volgende aspecten bevatten: een motivering met betrekking tot de reden van voordracht, de reeds geleverde wetenschappelijke prestaties en de verwachtingen die de indiener van de kandidaat heeft.

De deadline voor aanmelding is maandag 1 januari 2024. Aanmeldingen en vragen uitsluitend via veningmeineszprijs@gmail.com.

Klink hier voor nadere informatie over de Vening Meinesz prijs.