Geofysicus dr. Ylona van Dinther krijgt de Early Career Award van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Deze prijs is bedoeld voor jonge wetenschappers die in staat zijn om originele en vernieuwende onderzoeksideeën te ontwikkelen. Van Dinther ontvangt deze prijs voor haar baanbrekende onderzoek dat een nieuwe onderzoeksrichting in de geofysica heeft geopend.

Ylona van Dinther is Assistent Professor in seismotektoniek en aardbevingsmechanica bij het departement Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek combineert de expertises van geodynamica en seismologie om beter te begrijpen waarom, waar en wanneer aardbevingen en tsunami’s plaatsvinden. Deze kennis is belangrijk om de samenleving adequaat voor te bereiden en een duurzame toekomst te waarborgen. Van Dinther was senior onderzoeker en docent aan de ETH Zürich in Zwitserland en leidde een groep van zes promovendi en een postdoc. In 2018 keerde zij terug naar Utrecht. De jury prijst haar ontwikkelingen en toepassingen van numerieke modellen, die de tektonische tijdschalen van gebergte vorming naar de menselijke tijdschalen van aardbevings processen overbruggen. Hiermee kan ze de risico’s van natuurlijke en geïnduceerde seismiciteit en tsunami’s begrijpen en kwantificeren. In 2018 werd haar onderzoek, dat de gemeenschap in deze grote uitdagingen richting duwde, bekroond met de Jason Morgan Early Career Award van de American Geophysical Union.

Lees het hele artikel op de nieuwssite van universiteit Utrecht.