UU: Brunings Lectures website available!

A greater story in context, and an overview in minutes. That was the idea of the Brunings lecture of 2020. Six years of research on estuaries is summarized by a series of movies, just select the circles of interest via this link. Follow the storyline of your interest and see below for brief stories and […]

Overlijdensbericht: Johan Meulenkamp

Beste leden, Wederom kreeg het bestuur een onaangenaam bericht, Johan Meulenkamp is overleden. ——————— Op zaterdag 16 november is onze oud-collega en vriend emeritus-professor Johan Meulenkamp op 80-jarige leeftijd overleden. Zijn gezondheid was de afgelopen maanden snel achteruitgegaan. Als student en in zijn werkzame leven was Johan altijd verbonden aan ons departement (en de voorgangers […]

Universiteit Utrecht in internationale pers: De reconstructie van een verdwenen continent

Geoloog Douwe van Hinsbergen en zijn team reconstrueerden het ontstaan en verdwijnen van het continent Groot-Adrië, in een bredere studie naar de gebergtevorming en platentektoniek in het hele Middellandse Zeegebied. De nieuwssectie van de UU bericht over een stormvloed van artikelen en media-aandacht na de publicatie van een persbericht. Lees het hele bericht via deze […]

Snelle zeespiegelstijging hangt niet alleen af van broeikasgassen

Twintig tot dertig miljoen geleden, toen de CO2-concentraties in de atmosfeer ongeveer gelijk waren aan de huidige waarden, vond er afwisselend enorme uitbreiding en krimp van de Antarctische ijskap plaats. Dat stelt een internationale groep aardwetenschappers – onder meer afkomstig van de Universiteit Utrecht – vast in een publicatie in PNAS.

Leven op 20 kilometer diepte

Een internationaal en interdisciplinair onderzoeksteam, geleid door de Universiteit Utrecht, heeft complexe organische moleculen ontdekt op 20 kilometer onder het aardoppervlak. Nog niet eerder werden sporen van leven aangetroffen op zulke grote diepte.