In de maandelijkse bestuursvergadering van april heeft het bestuur naar aanleiding van de coronacrisis een aantal maatregelen getroffen.

Deze maatregelen betreffen de jaarvergadering, de Staringlezing, de uitreiking van de Escher- en Jelgersmaprijs en het symposium The Future of Sand. De jaarvergadering (ALV) wordt in elk geval uitgesteld van 14 mei naar vrijdag 30 oktober. We hopen de jaarvergadering dan te kunnen houden in combinatie met een middagsymposium rond de Staringlezing. Op 10 september bekijken we de situatie opnieuw; mocht een jaarvergadering en symposium dan toch niet mogelijk blijken te zijn dan kiezen we waarschijnlijk voor een digitale vorm.

Het belangrijkste onderwerp voor de jaarvergadering is het plan voor de vernieuwing van de vereniging. Dit plan is elders in deze Geo.brief opgenomen. Een ander onderwerp is een tweetal bestuurswisselingen. Gideon Lopes Cardozo heeft het penningmeesterschap in de praktijk al overgedragen aan Annemieke van den Beukel en zal vanaf mei afscheid nemen van het bestuur. Jan Stafleu draagt in mei zijn functie als secretaris over aan Kay Koster. Jan blijft dit jaar nog wel aan als algemeen bestuurslid. Tot slot hebben Anco Lankreijer en Jan Smit de kascontrole over 2019 uitgevoerd. Zij zijn zeer tevreden en hebben Gideon en Annemieke gecomplimenteerd met de heldere verslaglegging en boekhouding. De formele decharge stellen we uit naar 30 oktober; het financieel jaarverslag vindt u elders in Geo.brief 3.

De winnaars van de Escher- en Jelgersmaprijs gaan we in het zonnetje zetten tijdens een webinar op 4 juni. 

Het symposium The Future of Sand zal in een gewijzigde vorm plaatsvinden. Het is geen toeval dat zand ook op de agenda van Rijkswaterstaat staat. In juni komt er een Lichtkogel uit over zand. Zo’n uitgave wordt traditioneel afgesloten met een interactief symposium. We hebben besloten het symposium dat KNGMG samen met Ingeokring en CEDA-NL zou organiseren met het symposium van Rijkswaterstaat te combineren tot één gezamenlijk event. Wanneer dit gezamenlijke event plaatsvindt hangt nog af van de coronamaatregelen van het Kabinet. De komende tijd zullen we de situatie maandelijks monitoren. Zodra duidelijk wordt wanneer bijeenkomsten weer mogelijk zijn, gaan we aan de slag. Dit wordt echter niet eerder dan het najaar van 2020.

Jan Stafleu, Secretaris