Het Hoofdbestuur van het KNGMG roept hierbij de leden van het Genootschap op om kandidaten voor de Van Waterschoot van der Grachtpenning 2017 te nomineren.
In 1951 stelde het KNGMG een erepenning in, uit te reiken aan ‘een persoon die zich op wetenschappelijk, maatschappelijk of onderwijskundig gebied voor de aardwetenschappen in Nederland uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt’. De penning werd vernoemd naar Willem van Waterschoot van der Gracht (1873 – 1943), geoloog, mijnbouwer, jurist, directeur van de Rijksopsporing van Delfstoffen (de latere Geologische Dienst), succesvol oliegeoloog, medeoprichter van de American Association of Petroleum Geologists (AAPG), en medeoprichter en eerste voorzitter van het KNGMG.

De toekenning van de Van Waterschoot van der Grachtpenning geschiedt op voordracht van één of meerdere leden van het KNGMG. Op de KNGMG-website vindt u een overzicht van degenen aan wie de penning in voorgaande jaren is toegekend. U kunt een voordracht indienen tot 1 juli 2017 bij het secretariaat van het genootschap, e-mail: kngmg@kngmg.nl. Kansrijke voordrachten zijn voorzien van een helder geschreven motivatie aangevuld met de nodige documentatie (CV, publicatielijst), en worden ondersteund door meerdere leden en/of instellingen.