Beste leden,

Wederom kreeg het bestuur een onaangenaam bericht, Johan Meulenkamp is overleden.

———————

Op zaterdag 16 november is onze oud-collega en vriend emeritus-professor Johan Meulenkamp op 80-jarige leeftijd overleden. Zijn gezondheid was de afgelopen maanden snel achteruitgegaan.

Als student en in zijn werkzame leven was Johan altijd verbonden aan ons departement (en de voorgangers daarvan). Eind jaren ’60 promoveerde hij bij professor Drooger en van 1990 tot aan zijn emeritaat in 2004 was hij zelf hoogleraar Stratigrafie en Paleontologie. Persoonlijk heb ik hem in die tijd met name leren kennen als onderzoeksdirecteur en als lid van het faculteitsbestuur Aardwetenschappen. Ik herinner me hem vooral als een belangrijke speler in het samenbrengen van de Utrechtse aardwetenschappers over de historische grenzen van de oude vakgroepen heen, een integratieproces dat zich in latere jaren stevig heeft voortgezet. Direct na zijn emeritaat is hij twee jaar wetenschappelijk directeur van het NIOZ geweest.

Ook in latere jaren is Johan nog veel bezig geweest met het ‘bij elkaar brengen van partijen’, waaronder ook niet-aardwetenschappers, bijvoorbeeld bij de organisatie van het Jaar van de Aarde in Nederland in 2008 en bij nieuwe initiatieven voor onderzoek in onze overzeese gebieden.

Zijn afscheid vond plaats op zaterdag 23 november, zie bijgevoegde berichtgeving.

Wij wensen allen die dichtbij Johan stonden sterkte met dit verlies.

Namens het departementsbestuur,
Jan-Willem de Blok