Op zaterdag 11 maart vond in Ede de jaarlijkse Fossielenbeurs plaats, georganiseerd door de Paleobiologische Kring (in samenwerking met de Werkgroep Fossielen Wageningen en Fossiel.net). De beurs is het grootste paleontologische evenement van Nederland en gratis toegankelijk.
Ter plekke kunnen fossielen geruild, gekocht en gedetermineerd worden. Nieuw dit jaar was een live-preparatie van een trilobiet uit Marokko door Frederik Lounge en Ivo Kesselaer.
Ook was er een goed bezocht lezingenprogramma:
Dennis Voeten (Palacký University Olomouc & ESRF) gaf een lezing over de Muschelkalkzee. Nederland bevond zich aan het begin van het Midden-Trias aan de rand van deze ondiepe binnenzee. In de zee leefden Sauropterygia, afstammelingen van op het land levende reptielen. In de steengroeve in Winterswijk zijn in een 40 meter dik pakket van mergel, kalksteen en dolomiet veel fossielen te vinden van deze 245 miljoen jaar oude sauriërs.
Dr. Frank Wesselingh (Naturalis Biodiversity Center) vertelde vervolgens in zijn lezing ‘IJsbergen en wenteltrappen’ over het ontstaan van de Noordzee en de bijbehorende biodiversiteit. Aan de hand van fossielen is te zien welke crises de Noordzeefauna de afgelopen 4 miljoen jaar heeft moeten doorstaan.
Vervolgens was de beurt aan Allart van Viersen (Natuurhistorisch Museum Maastricht), met zijn presentatie over trilobieten uit de Ardennen, de Eifel en Marokko. Aan de hand van casussen uit recente studies gaf hij een herziene kijk op de trilobietenevolutie in het Devoon.
Martijn Guliker (Naturalis Biodiversity Center) sloot de middag af met een lezing over de triceratopsopgraving van Naturalis. Na de komst van ‘Trix’ naar Nederland is een team van paleontologen vanuit Naturalis zeven dagen per week bezig met het prepareren en onderzoeken van de grootste vijand van de T. rex: de triceratops.
Zowel de bezoekers als de organisatoren kijken terug op een geslaagde editie van de beurs. Op naar de volgende!

Foto: Paleobiologische Kring