Begin juni heeft aardwetenschapper José Joordens een Vidi-beurs ontvangen voor haar project ‘Studying Homo erectus Lifestyle and Location (SHeLL)’.

Joordens, deels werkzaam bij de afdeling Archeologie van de Universiteit Leiden en deels bij de faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) van de Vrije Univiersiteit Amsterdam, zal samen met collega’s ondermeer opgravingen doen op het Indonesische eiland.


Het geoarcheologische Vidi-project start in januari 2018 en is erop gericht om ouderdom, ecologie en gedrag van Homo erectus te onderzoeken. Joordens en haar collega’s aan onder andere een nieuwe opgraving doen in Trinil, waar in 1891 de eerste fossielen van de Homo erectus werden ontdekt.

Joordens op de FALW-website: “Na onze grote publicatie in Nature (op schelpmateriaal uit de Dubois-collectie), die veel media-aandacht heeft gekregen, werden we uitgenodigd door het National Research Center for Archaeology (ARKENAS, Jakarta) om samen te werken in een nieuwe veldstudie op deze klassieke vindplaats. In augustus 2016 hebben we met succes samen een pilot veldwerk in Trinil uitgevoerd die een fundamentele basis vormt voor toekomstige studies.”