Geo.brief

De Geo.brief is een gezamenlijke uitgave van het KNGMG en het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en verschijnt 8 maal per kalenderjaar (ISSN 1876-231X). De Geo.brief omvat altijd een aantal bredere artikelen over geologische onderwerpen en tevens KNGMG-mededelingen, boekbesprekingen, een agenda met interessante lezingen, conferenties, aankondigingen, excursies en andere geologisch getinte activiteiten en advertenties. Berichten van leden, kringen en artikelen zijn van harte welkom.

Recente Geo.brief-edities zijn hier beschikbaar voor KNGMG-leden. Om toegang te krijgen heeft u een wachtwoord nodig, dat u bij het online komen van een nieuwe Geo.brief per e-mail ontvangt. Bent u KNGMG-lid maar ontvangt u geen e-mail? Geef ons dan alstublieft uw e-mailadres door.

Artikelen die betrekking hebben op NWO zijn ook voor niet-leden direct te raadplegen vanwege het Open Access-beleid van NWO en OCW; deze artikelen vindt u hier.

Ook het Geo.brief-archief is voor iedereen online beschikbaar, zie hieronder.

Archief

De Geo.brief / nieuwsbrief van het KNGMG verscheen voor het eerst in februari 1975. De nieuwsbrief verving vanaf dat moment de rubrieken Nieuws en Personalia die tot en met 1974 in het KNGMG-tijdschrift ‘Geologie en Mijnbouw’ waren opgenomen. Geologie en Mijnbouw werd daarmee een wetenschappelijk en technisch- mijnbouwkundig tijdschrift, dat inmiddels geëvolueerd is tot het NJG (Netherlands Journal of Geosciences).

Het gehele archief van de Geo.brief is online beschikbaar op onderstaande pagina’s:

Redactie

Drs. D. Maljers (TNO – GDN), hoofdredacteur,
Drs. F.S. van Schijndel-Goester (KNGMG),
Dr. S. van Heteren (TNO – GDN),
Drs. R. Prop (NWO – ENW).
Eindredactie: Drs. B. Dankert.

De redactie is bereikbaar via geobrief@kngmg.nl.

Advertenties

Voor het plaatsen van advertenties kunt u contact opnemen met het secretariaat van het KNGMG.