Archief

Old messages

EAGE/EFG photo contest 2018

You love photography? In this case, don’t forget to submit your favourite ‘Geoscientists at work’ photos to the 2018 edition of the EAGE/EFG Photo Contest 2018. The submission deadline is 10 March 2018. The overall theme is 'Geoscientists at work' and you can submit...

UNESCO GEBCO comité zoekt vrijwilligers

Er worden twee nominaties gezocht voor de opvolging van experts binnen het GEBCO comité (GGC). Het GEBCO (General Bathymetric Charts of the Ocean) project wordt geleid door GGC en heeft vijf deelnemers die maximaal twee keer vijf jaar zitting nemen in het comité. De...

Special Issue Groningen gepubliceerd

De speciale Groningen-editie van het Netherlands Journal of Geosciences is nu -open access- online beschikbaar. Het bevat artikelen met belangrijke nieuwe inzichten op het gebied van aardgaswinning en de daarmee gepaard gaande bevingen in Groningen. Het nummer geeft...

GeoWeek zoekt GeoProfessionals

De twaalfde editie van de GeoWeek is in zicht! Van 28 mei t/m 1 juni 2018 gaan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar op expeditie in het veld, bij een GeoBedrijf of ontvangen zij een GeoProf in de klas. Zo maken ze kennis met de leuke en technische kanten van...

NWO: NICO-expeditie van start

De NICO-expeditie start Caribisch deel van het onderzoeksprogramma #ChangingOceans. Op 25 januari is het onderzoeksschip RV Pelagia uit de haven van Willemstad vertrokken om voor anderhalve maand onderzoek te doen naar klimaatverandering in de Caribische Zee. In de...

KINDRA Winter Newsletter

  U kunt de KINDRA Winter Newsletter hier downloaden: Informatie over de KINDRA Final Conference vindt u hier: https://www.kngmg.nl/evenement/kindra-final-conference/

NWO vacature: Hoofd Aardwetenschappen en Astronomie

NWO heeft een vacature voor het hoofd van het pas opgerichte team Aardwetenschappen en Astronomie. De standplaats is Den Haag voor 32-40 uur per week. Sluitingsdatum 28 januari 2018. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de...

EFG: Mentees and mentors wanted!

Are you a young earth scientist interested in a unique opportunity to move your career forward? Are you an experienced geoscientist willing to share your knowledge and lend a hand to the new generation? The European Federation of Geologists (EFG) invites you to...

Rathenau Instituut | Nieuwe publicatie ultradiepe geothermie

Vorige week publiceerde het Rathenau Instituut het onderzoeksrapport ‘Samen kennis aanboren – Verkenning van kennis en opvattingen over ultradiepe geothermie’. Een onderzoek dat is uitgevoerd door het Rathenau Instituut in samenwerking met TU Delft en Wageningen...

Oproep voor onderzoeksvoorstellen Deep NL

NWO stelt vanaf  half december een call open voor het nieuwe onderzoeksprogramma DeepNL. Dit is een langlopend onderzoeksprogramma naar de invloed van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond. Hiermee geeft NWO invulling aan het advies van de Onderzoeksraad voor...

European Federation of Geologists: INTRAW en KINDRA

Het INTRAW-project van de EFG, gericht op internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen, loopt ten einde. Om onze toekomstige grondstoffengebruik in kaart te brengen is er een drietal scenario’s ontwikkeld op het gebied van vrijhandel, protectionisme en...

Van Waterschoot van der Grachtpenning 2017 voor Jan van Hinte

Na positief advies van de Genootschapsraad heeft het hoofdbestuur van het KNGMG unaniem besloten om de Van Waterschoot van der Grachtpenning 2017 toe te kennen aan prof. dr. Jan E. van Hinte. Jan van Hinte is emeritus hoogleraar Paleontologie en Stratigrafie aan de...

Wereldwijde voordelen van dijken

De economische voordelen van het bouwen en ophogen van dijken om overstromingsschade te verminderen, zijn wereldwijd veel hoger dan de kosten. Dat blijkt uit een bericht op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam. Op veel plaatsen zou het zelfs mogelijk zijn om...

Individuele diamanten gedateerd

Aardwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben voor het eerst Harzburgitische diamanten weten te dateren met behulp van individuele granaat-mineraal-insluitsels. De helft van de onderzochte diamanten blijkt een miljard jaar jonger te zijn dan eerder...

EAGE Awards 2018

Ook dit jaar kunnen nominaties worden ingezonden voor de EAGE Awards van de European Association of Geoscientists and Engineers. Informatie over de inzendprocedure is hieronder te vinden (in het Engels). Every year, the European Association of Geoscientists and...

GAIA-interview op European Platform of Women Scientists

Op de website van het European Platform of Women Scientists staat een Engelstalig interview te lezen met GAIA-voorzitter en Deltares-geoloog Anouk Creusen. De tekst is hieronder te lezen. On the website of the European Platform of Women Scientists, an interview is...

Oproep Vrouwenvertegenwoordiger 2018

Elk jaar mag een Nederlandse vrouw de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Zij gaat mee met de Regeringsdelegatie en spreekt in New York de regeringsleiders van de VN lidstaten toe over noodzakelijke verbeteringen in de positie van vrouwen...

Resultaten van vier jaar Nederlands onderzoek op Antarctica

In januari 2013 werd het eerste Nederlandse onderzoekslaboratorium op Antarctica geopend. Het tijdschrift Deep Sea Research publiceerde vorige maand een overzicht van het onderzoek dat in het lab is uitgevoerd, en van de bijbehorende resultaten. Het Dirck...

Speciale editie NJG over de Maasvallei

Het julinummer van het Netherlands Journal of Geosciences is een themanummer over de Maasvallei. Met de speciale editie wordt het belang van de samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines benadrukt; in het bijzonder de samenwerking tussen de...

Ultra Diepe Geothermie en de haven van Rotterdam

Op 16 juni 2017 werd door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven de “Green Deal Ultra Diepe Geothermie” ondertekend. De consortia worden vertegenwoordigd door Vermilion Energy Netherlands,...

Geheim achter Romeins beton ontrafeld

Een betonnen muur bouwen die nu en dan door zeewater wordt overstroomd? Geen goed idee - de muur zou niet lang intact blijven. Des te opmerkelijker dus dat de Romeinen 2.000 jaar geleden al 'betonnen' muren bouwden, die nu nog altijd bestaan. Hoe dat kan, beschreef de...

Aantal bosbranden afgenomen in de afgelopen twintig jaar

De kranten stonden er afgelopen maand vol mee: bosbranden in Zuid-Afrika, Spanje, Portugal... Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen lijkt het risico op natuurbranden wereldwijd alleen maar groter. Toch brandt er tegenwoordig per jaar zo'n 1,2 miljoen...

Kraters op bodem Barentszzee ontstaan door methaanexplosies

Honderden kraters telt de bodem van de Barentszzee, elk met een diameter van honderden tot ruim duizend meter. Hoe en wanneer die kraters op de zeebodem ten noorden van Noorwegen waren ontstaan, was lange tijd onbekend. Nu hebben de Noren het raadsel ontrafeld: de...

Homo sapiens veel ouder dan gedacht

De voorloper van de moderne mens blijkt niet 200.000 jaar maar minstens 280.000 jaar oud. Dat ontdekte het team van paleoantropoloog Jean-Jacques Hublin van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig. Zij publiceerden hun ontdekkingen in juni...

Vidi-beurs voor aardwetenschapper José Joordens

Begin juni heeft aardwetenschapper José Joordens een Vidi-beurs ontvangen voor haar project 'Studying Homo erectus Lifestyle and Location (SHeLL)'. Joordens, deels werkzaam bij de afdeling Archeologie van de Universiteit Leiden en deels bij de faculteit Aard- en...

Sneeuw zorgde voor extra schade in Nepal

Niet alleen de aardschokken, maar vooral ook de lawines zorgden voor de grootste schade tijdens de Gorkha-aardbeving in Nepal in april 2015. Dat ontdekten onderzoekers van de Universiteit Utrecht en van de Japanese Nagoya University. Hun bevindingen zijn te lezen...

Fotoalbum en verslag van het 21e Lustrum Symposium

Op ons 21e lustrumsymposium 'License to operate' (vrijdag 7 april 2017) zijn door Annemiek Silvius tal van mooie foto's gemaakt. Een selectie hiervan kunt u bekijken in het online fotoalbum. Daarnaast heeft Annemijn van Stiphout namens de lustrumcommissie een...

Australische megafauna uitgestorven door menselijk toedoen

De massa-extinctie van megafauna die in Australië plaatsvond tijdens het Pleistoceen werd veroorzaakt door mensen. Dat ontdekte een internationaal onderzoeksteam onder leiding van paleo-ecoloog Sander van der Kaars. In totaal bestond het team uit acht...

Oproep nominaties Van Waterschoot van der Grachtpenning 2017

Het Hoofdbestuur van het KNGMG roept hierbij de leden van het Genootschap op om kandidaten voor de Van Waterschoot van der Grachtpenning 2017 te nomineren. In 1951 stelde het KNGMG een erepenning in, uit te reiken aan ‘een persoon die zich op wetenschappelijk,...

Cees Passchier krijgt Stephan Mueller-medaille 2017

De Nederlander Cees Passchier, hoogleraar Tectonophysics & Structural Geology aan de Universiteit van Mainz, heeft dit jaar de Stephan Mueller-medaille gewonnen. De onderscheiding wordt toegekend vanwege zijn fundamentele bijdrage aan het begrip van deformatie in...

Nieuwe INTRAW-publicaties beschikbaar

De European Federation of Geologists (EFG) heeft het initiatief genomen voor een aantal EU-projecten, waaronder INTRAW (International Raw Materials Observatory). Dit project is gericht op internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen. KNGMG is samen met...

Kustoverstromingen in kaart

Onderzoekers van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM-VU) en Deltares onderzochten voor alle kusten wereldwijd het overstromingsgevaar tot eind deze eeuw. Ze concluderen dat in 2080 50 procent meer mensen dan nu bedreigd zullen zijn. Dat staat te lezen op de...

Fotoverslag excursie Brabantse Wal

Op zaterdag 1 april jongstleden bezocht de Sedimentologische Kring de Brabantse Wal, een markante steilrand in de buurt van Woensdrecht. Excursieleider was Kees Kasse van de Vrije Universiteit. De steilrand vormt een overgang van hoge zandgronden naar lager gelegen...

Van der Lijn-onderscheiding voor Remie Bakker

Wetenschapskunstenaar Remie Bakker heeft zaterdag 22 april de Van der Lijn onderscheiding ontvangen in Museum Schokland. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een amateurgeoloog die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor popularisatie van de aardwetenschappen in...

Uitreiking Escherprijs aan Pim Kaskes en Margriet Lantink

Op 30 maart 2017 werd in Naturalis Biodiversity Center de B.G. Escherprijs 2016 aan Pim Kaskes uitgereikt voor de door de jury als de beste beoordeelde afstudeerscriptie in de (toegepaste) aardwetenschappen in de ruimste zin van het woord: ‘Unearthing the background...

Snelle zeespiegelstijging hangt niet alleen af van broeikasgassen

Twintig tot dertig miljoen geleden, toen de CO2-concentraties in de atmosfeer ongeveer gelijk waren aan de huidige waarden, vond er afwisselend enorme uitbreiding en krimp van de Antarctische ijskap plaats. Dat stelt een internationale groep aardwetenschappers - onder...

Leven op 20 kilometer diepte

Een internationaal en interdisciplinair onderzoeksteam, geleid door de Universiteit Utrecht, heeft complexe organische moleculen ontdekt op 20 kilometer onder het aardoppervlak. Nog niet eerder werden sporen van leven aangetroffen op zulke grote diepte. De moleculen...

Aardbeving Roermond 25 jaar geleden

In de nacht van 12 op 13 april 1992 vond vlak bij Roermond een aardbeving plaats met een kracht van 5,8 op de Schaal van Richter. Nu, 25 jaar na dato, blikken diverse kranten en websites terug. Zo staat er op de website Kennislink een interessant artikel van...

Terugblik netwerkdiner GAIA met Jamila Aanzi

Op dinsdag 4 april organiseerde GAIA een netwerkdiner met VN-Vrouwenvertegenwoordiger Jamila Aanzi in Amsterdam. Een bedrijfseconoom tussen de aardwetenschappers: het klinkt wat vreemd. Toch werkt Jamila Aanzi, de special guest van het GAIA Netwerkdiner in de...

Prille continentale korst leek op oceaankorst

Een geologisch raadsel: de aarde is ruim 4,5 miljard jaar oud, maar de huidige aardkorst heeft een ouderdom van maximaal 2,7 miljard jaar. Hoe zag de oerkorst van voor die tijd eruit? Tot nu toe was het antwoord een anticlimax: dat weten we niet. Maar een team van...

Diamant biedt inzicht in koolstofcyclus aarde

Diamantkristallen kunnen er miljarden jaren over doen om te groeien. Dat blijkt uit onderzoek aan mineraalinsluitsels in Botswana, uitgevoerd door een internationaal team geologen. De wetenschappers onderzochten zestien diamanten afkomstig uit twee mijnen. Een van de...

Terugblik Fossielenbeurs 2017

Op zaterdag 11 maart vond in Ede de jaarlijkse Fossielenbeurs plaats, georganiseerd door de Paleobiologische Kring (in samenwerking met de Werkgroep Fossielen Wageningen en Fossiel.net). De beurs is het grootste paleontologische evenement van Nederland en gratis...

IJstijdbos bij Leusden

Bij het Utrechtse Leusden hebben geologen en archeologen de restanten ontdekt van een dennenbos uit de ijstijd. Op landgoed Den Treek kwamen bij graafwerkzaamheden 13.000 jaar oude restanten van boomstammen tevoorschijn. Ook werden er bladerresten van dwergberken...

Oudste fossielen op aarde ontdekt

In het noorden van Canada (Quebec) heeft een internationaal team van geologen resten van micro-organismen van minstens 3,77 miljard jaar oud ontdekt. Dat was begin deze maand te lezen in wetenschappelijk tijdschrift Nature. Nog nooit eerder zijn er fossielen van zo'n...

Spiegelzee door Salomon Kroonenberg

Onlangs verscheen het nieuwste boek van oud-KNGMG-bestuurslid Salomon Kroonenberg: Spiegelzee. In vijftien hoofdstukken schrijft hij over zeespiegelfluctuaties in het verleden, het heden en de toekomst. Of zoals op de achterflap te lezen staat: "Wie zich zorgen maakt...

Jaarprogramma Ingeokring

Het bestuur van Ingeokring blikt terug op 2016 en maakt het jaarprogramma voor 2017 bekend. Afgelopen jaar is een mooi Ingeokring jaar geweest, met een bezoek aan het KNMI en een veldwerk excursie (in combinatie met de mijnbouwkundige kring). Dit veldwerk was een...

VMGS Symposium in Paramaribo

De Vereniging van Mijnbouwkundigen en Geologen in Suriname (VMGS) opende op 6 maart 2017 haar tweedaagse Geologisch en Mijnbouwkundig Symposium.  Bij de opening werd melding gemaakt van de toekenning van de Van Waterschoot van der Gracht Penning aan Eddie Jharap, nu...

Uitreiking Kiek Jelgersmaprijs

De Jelgersmaprijs 2016 voor de beste Nederlandse aardwetenschappelijke bachelorscriptie is gewonnen door Evalien van der Valk van de Vrije Universiteit Amsterdam en Sander Molendijk van de Universiteit Utrecht. De jury heeft daarnaast een eervolle vermelding toegekend...

Presentaties KNGMG-Kringendag ‘Fieldwork from Space’

Op 20 januari organiseerde KNGMG in samenwerking met de Netherlands Space Office (NSO) een Kringendag onder de titel ‘Fieldwork from Space’. Een deel van de presentaties van deze dag zijn nu via de KNGMG-website te downloaden. Radboud Koop (Netherlands Space Office) -...

Kijk waar je loopt! door Jelle Reumer

Velen zullen het al gezien, gekocht en gelezen hebben: het nieuwe boek van Jelle Reumer Kijk waar je loopt! over schitterende straatfossielen in plaveisel, muren en gebouwen in Nederland.Lees er meer over op de website van Jelle: www.jellereumer.nl. In een van de...

Registratie Lustrumsymposium geopend

Vanaf nu kunt u zich registreren voor het KNGMG-lustrumsymposium, dat als thema heeft 'License to Operate'. Meer informatie over inschrijven, het programma en kosten vindt u hier.

Friday Earth Sciences Talks bij Universiteit Utrecht

Bij Universiteit Utrecht loopt onder de naam FEST een serie presentaties over Aardwetenschappen.Alle presentaties  vinden plaats in het Victor J. Koningsbergergebouw, zaal Pangea, Budapestlaan 4a-b, 3584 CD Utrecht (De Uithof). De lezingen starten steeds op...

Bernd Andeweg over de vulkaan Campi Flegrei op NPO Radio 1

Op 22 december 2016 was Bernd Andeweg te beluisteren in een uitzending van De Nieuws BV op NPO Radio 1.Bernd vertelde daarin over de reuzenvulkaan Campi Flegrei bij Napels die mogelijk rond 2020 zijn kookpunt bereikt en tot uitbarsting komt. Bernd is geoloog aan de VU...

Geo.brief december

De laatste Geobrief van 2016 is een themanummer gericht op satellietwaarnemingstechnieken.

INTRAW scenario workshop: the world of raw materials in 2050

Op 30 november 2016 organiseerde INTRAW een "scenario workshop" over de wereld van grondstoffen in 2050. Tijdens de workshop werden drie mogelijke scenario's bediscussieerd: "National Walls", "Sustainability Alliance" en "Unlimited Trade". Lees meer over deze workshop...

Participatieprocedure voor STRONG – Structuurvisie ondergrond

Met o.a. een paginagrote advertentie in de Volkskrant werd onlangs de start van de participatieprocedure van de Structuurvisie ondergrond afgekondigd. Met de structuurvisie, waarover we eerder in de Geo.brief berichtten, wil de overheid de ondergrondse ruimte ordenen...

Van Waterschoot van der Gracht-penning voor Jan Smit

Het hoofdbestuur van het KNGMG heeft, na positief advies van de Genootschapsraad, unaniem besloten om de Van Waterschoot van der Gracht penning 2016 toe te kennen aan prof. dr. Jan Smit voor zijn buitengewone bijdragen aan de Aardwetenschappen. Jan Smit is met zijn...

Onzichtbaar Nederland en de Energietransitie

Donderdag 17 november is de nieuwe VPRO-serie Onzichtbaar Nederland van start gegaan. Net als bij de voorganger Nederland van Boven nemen de makers ons aan de hand van prachtige beelden en animaties mee op een visuele reis door ons land. Het thema is dit keer de...

Kool-stof tot nadenken

Lucia van Geuns schrijft op de TNO-website over de energietransitie: de af te leggen weg van een fossiele naar een duurzame energiehuishouding. Het slimmer omgaan met fossiele bronnen en uiteindelijk het overbodig maken van deze vorm van energie is een mix van...

Als de dijken breken

Voer voor geologen die meewerken of meegewerkt hebben aan de stabiliteit van onze dijken: de Tv-serie Als de dijken breken laat zien wat er gebeurt als het ultieme rampscenario, het falen van dijkring 14 rond Zuid-Holland, werkelijkheid wordt. Bekijk de serie kritisch...

Staringlezing: Large Igneous Provinces

De jaarlijkse KNGMG Staringlezing vindt plaats op woensdag 9 november 2016 en zal gegeven worden door Professor Henrik Svensen, hoogleraar aan de Universiteit van Oslo. Prof. Svensen is gespecialiseerd in ‘Large Igneous Provinces’ en hun relatie met geologische...

Geo.brief november

In de Geo.brief van november: Theo Wong en 40 jaar geologie in Suriname * Foraminiferal calcification in a changing ocean * Bruinkool in het Garzweiler gat * Staringlezing De Geo.brief van November is hier te downloaden.